Inzercia

Inzercia v spravodaji „City novinky“ – efektívne zviditeľnenie Vašej spoločnosti.

Grafické služby

Grafické služby v spravodaji “City novinky” – pôsobivé, vizuálne spracovanie Vašej ponuky.

Distribúcia

Distribúcia spravodaja “City novinky” – spoľahlivé doručenie cieľovej skupine.

Zaujala Vás naša ponuka?

V prípade záujmu o inzerciu nás môžete kontaktovať e-mailom na:

inzercia@citynovinky.sk

alebo telefonicky na číslo:

+421 949 749 785